background-image

Alles wat je moet weten over de SWOT analyse

Als je een Swot analyse maakt, dan maak je een analyse over de kansen en zwaktes van je onderneming. Door middel van een tabel maak je een indeling van de Strenghts, Weakness, Opportunities en Threats. Je ziet in zo'n tabel in één oogopslag de kansen en bedreigingen die in de markt zijn. Volg in dit artikel een aantal tips voor het maken van een Swot analyse.

Hoe vervaardig je een Swot analyse?

Ten eerste is het goed om te weten dat een Swot analyse onderdeel is van het marktonderzoek. Het geeft richting aan je marketingstrategie voor de aankomende periode. In principe is het een samenvatting van de interne en externe analyse. Door middel van een tabel zet je de interne sterktes en zwaktes af tegen de externe mogelijkheden en bedreigingen. Belangrijk is om dit zo objectief mogelijk te doen. Dus geef eerlijk antwoord op vragen zoals wat je goed doet en wat je kunt verbeteren.

Waar te beginnen bij het maken van een Swot analyse?

Begin bij het maken van een Swot analyse altijd eerst met het vinden en benoemen van je eigen sterktes en zwaktes. Bij de sterktes ga je na wat je beter doet dan wat andere concurrerende bedrijven doen. Voor zwaktes geldt het andersom, wat doen concurrenten beter dan jouw onderneming? Hoe kom je tot deze sterktes en zwakten? Bekijk objectief naar data zoals behaalde resultaten in het verleden, personeel, product, klanten, financiën en de marketingafdelingen. Betrek werknemers van het bedrijf en vraag naar wat zij vinden wat de sterktes en zwaktes van het bedrijf zijn. Zo krijg je een nog beter beeld.

Ga verder met de externe analyse

Nadat je internet je sterktes en zwaktes hebt bepaald is het tijd om een externe analyse te maken. Je kijkt hierbij naar de omgevingsfactoren van de kansen en bedreigingen. Dit zijn factoren die ook zouden bestaan als je bedrijf er niet zou zijn geweest. Merk de ontwikkelingen op in jouw branche, bij klanten en concurrentie. Niet alleen dat, de politieke en juridische ontwikkelingen zijn evenzeer van belang. Er zijn verschillende tools te vinden op internet die je hierbij kunnen helpen.

Tijd om de tabel in te vullen en vorm te geven

Heb je alle informatie verzameld? Dan is het tijd om het in een tabel te zetten. Dat is makkelijk te doen via een programma zoals Excel of Word. Links bovenin begin je met de sterktes, rechts bovenin de zwaktes, links onderin de kansen en rechts onderin de bedreigingen. Zodra je alles hebt ingevuld heb je een duidelijk overzicht over je interne en externe analyse.

Aantal handige tips die handig zijn voor het maken van een Swot analyse

Om een zo compleet mogelijke Swot analyse te maken is het belangrijk dat je andere buitenstaanders betrekt bij het proces. Als je dat doet verminder je je eigen tunnelvisie en is het beeld veel accurater. Benoem altijd minimaal 3 sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Kies punten waarvan jij denkt dat de klant die het belangrijkst vindt. Plaats de punten in de analyse zo precies en duidelijk mogelijk. Zo wordt het voor iedereen snel helder waar je het over hebt.

De Swot analyse een stap verder brengen

Met een confrontatiematrix breng je je Swot analyse een stap verder. Je geeft de analyse gewicht en zet ze tegen elkaar af. In deze confrontatiematrix zet je de sterktes en zwaktes tegen de kansen en bedreigingen. Wat je vervolgens doet is dat je elk punt een beoordeling geeft. Zo kan je een totaalscore berekenen en de belangrijke verbanden naar voren halen. Je hebt gelijk overzicht waar je het sterkst bent en waar je je onderneming nog moet verbeteren.

Alles wat je moet weten over de de SWOT analyse