background-image

Een goede sollicitatiebrief schrijven

Je hebt een vacature gevonden die je aanspreekt bij een organisatie waar je graag wilt werken. Dan wil je de betreffende organisatie natuurlijk laten weten dat je geÏnteresseerd bent. Sterker nog: je wilt de werkgever duidelijk maken dat je de meest geschikte kandidaat bent voor de functie. Dit bereik je met een goede sollicitatiebrief en een goed CV.

In een sollicitatiebrief laat je de werkgever weten waarom je zo graag die functie wilt vervullen of bij die organisatie wilt werken. Uit je CV moet vervolgens blijken dat je geschikt bent voor de functie. Het maakt voor de inhoud van je brief niet uit of je deze verstuurd via de post of via e-mail: een sollicitatie bestaat in de regel uit drie gedeelten:

Aanhef en opening

Begin altijd beleefd met 'Geachte heer/mevrouw', tenzij je de geadresseerde kent of de toon van de vacature zo informeel is dat je dit niet passend vindt. Let op: met 'geachte' maak je nooit een slechte indruk, met een andere aanhef misschien wel.
Vertel in de eerste alinea hoe je aan de vacature bent gekomen en stip kort aan waarom je geÏnteresseerd bent in de functie.

Motivatie

Vertel wat je specifiek aantrekkelijk vindt aan de functie of de organisatie en geef kort aan waarom je denkt dat jij hiervoor de aangewezen kandidaat bent.

Afsluiting

Het is gebruikelijk om af te sluiten met het aanbod om je sollicitatie in een gesprek toe te lichten.
Beëindig je brief tenslotte net zo beleefd als je bent begonnen, dus 'Hoogachtend' of 'Met vriendelijke groet'.

Tips:

De brief moet (uitgeprint) niet langer zijn dan één A4
Controleer de brief goed op taal- en spelfouten of laat een ander dit doe
Bekijk het voorbeeld

Een goede sollicitatiebrief schrijven