background-image

Effectenlening

Een Effectenlening is zoals de naam reeds doet vermoeden een lening die gepaard gaat met het in onderpand geven aan de bank van een bepaalde portefeuille met effecten. Typisch aan een Effectenlening is dat de hoogte van de lening in kwestie niet wordt bepaald aan de hand van uw persoonlijke financiële situatie, maar wel aan de dekkingswaarde van de effecten die in onderpand worden gegeven. Er dient over de hele lijn rekening mee gehouden te worden dat het krediet afhankelijk is van de effecten in kwestie. De waarde van de effecten kan met andere woorden zowel stijgen als dalen, wat een directe invloed zal hebben op uw krediet. Wanneer de waarde van uw effecten onder het geleende bedrag duiken zult u een aanvullen storting dienen uit te voeren. Wanneer deze storting uitblijft heeft de financiële instelling het recht om de aard van de lening (en dus ook de daarbij horende voorwaarden) aan te passen.

De dekkingswaarde van een bepaalde portefeuille kan enkel en alleen bepaald worden aan de hand van aandelen en obligaties. De waarde zal steeds elke dag berekend worden aan de hand van de actuele beurskoersen. U kunt met andere woorden de ene dag een bepaalde winst geboekt hebben terwijl deze de volgende dag wordt omgezet in een verlies. In de meeste gevallen brengt dit een extra punt op om waakzaam voor te zijn. De lage rente op een Effectenlening zorgt er namelijk voor dat men vaak het maximum te lenen bedrag zal gaan benutten. Dit heeft echter als nadeel dat, wanneer uw effecten in waarde dalen, u meteen tegen een bepaald tekort aanloopt. Daarom loont het (net als bij andere kredieten) ook bij een Effectenlening de moeite om een bepaalde marge in te bouwen.

Voordelen van een Effectenlening

De voordelen van een Effectenlening zijn met andere woorden vrij duidelijk. Als eerste ligt het rentetarief aanzienlijk lager dan bij een persoonlijke lening of een hypothecaire lening. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er aan een Effectenlening aanzienlijk wat meer risico's verbonden zijn. Daarnaast wordt de rente enkel en alleen berekend aan de hand van het opgenomen bedrag en dus niet naargelang het bedrag dat geleend werd. Dit zorgt er voor dat de maandelijkse kosten in ieder geval vrij beperkt blijven.

Een ander voordeel, wat dan weer de link legt met bijvoorbeeld een doorlopend krediet, zit hem in het feit dat u bedragen kunt opvragen of aflossen naargelang u dat zelf wil. Hebt u de ene maand met andere woorden 100 euro extra over, dan kunt u deze 100 euro gebruiken om een extra stukje van uw openstaande schuld af te lossen. Heeft u de volgende maand diezelfde 100 euro echter opnieuw nodig, dan kunt u deze zonder probleem opnieuw terug uit de lening halen. De flexibele voorwaarden van een Effectenlening in combinatie met de lage rente kunnen dan ook zonder enig probleem de twee voornaamste redenen genoemd worden om een dergelijk krediet af te sluiten.

Nadelen van een Effectenlening

Buiten de aanzienlijk voordelen zijn er jammer genoeg ook een aantal nadelen verbonden aan een Effectenlening. Het meest voor de hand liggende nadeel is het feit dat er hoe dan ook een bepaald risico verbonden is aan het werken met effecten. De waarde van uw effecten kunnen namelijk alle kanten uit en dat heeft dan weer zijn invloed op de evolutie van uw krediet en of u al dan niet extra kapitaal in uw lening dient te stoppen. U dient er daarnaast rekening mee te houden dat de effectenportefeuille in onderpand wordt gegeven bij de financiële instelling en dat u deze gedurende de daaropvolgende periode dus niet voor andere doeleinden in kunt zetten.

Alles tegenover elkaar afgewogen moeten we ook besluiten met te zeggen dat een Effectenlening in principe alleen echt gunstig is voor mensen met voldoende kennis ter zake. Er zijn heel wat nadelen verbonden aan een dergelijk krediet en wanneer de effecten opeens kelderen dient u in ieder geval kapitaalkrachtig genoeg te zijn om dit verlies op te kunnen vangen. Daarom wordt het aangeraden om bij een Effectenlening (misschien wel meer dan bij eender welk ander krediet) te raden te gaan bij één of zelfs meerdere financieel adviseurs. Alleen zo komt u te weten of u en dan vooral uw portefeuille met effecten, geschikt is om een dergelijk risico aan te gaan.

Effectenlening