background-image

Levensverzekering

We worden allemaal een dagje ouder en helaas komt er ooit een dag dat we allemaal niet meer in staat zullen zijn om bijvoorbeeld te werken. We beschikken echter over een bepaalde levensstijl waar we jarenlang hard voor gewerkt hebben en willen deze niet zomaar opgeven. Geheel terecht natuurlijk, want net nu u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het werk en u optimaal kunt gaan genieten van het leven mag geld in geen geval een struikelblok vormen. Toch is dit voor veel mensen vandaag de dag nog steeds wel het geval. Eén van de mogelijkheden om een dergelijke vervelende situatie tegen te gaan is de zogenaamde levensverzekering.

Verschillende levensverzekering

We kunnen echter niet anders dan in eerste instantie een waarschuwing de wereld in te sturen. Er zijn vandaag de dag verschillende levensverzekeringen op de markt die elk beschikken over hun eigen voorwaarden en vooral zijn gericht op een zeer specifieke situatie. Deze situatie is in de meeste gevallen een bepaalde gebeurtenis (zoals bijvoorbeeld een overlijden) of een bepaalde leeftijd.
Bedenk daarom vooraf goed wat het doel van uw levensverzekering moet zijn. Zult u bijvoorbeeld het opgespaarde kapitaal op latere leeftijd zelf opnemen of is het de bedoeling om deze te verzamelen voor uw kind of kleinkind? Bedenk daarnaast ook goed dat het geÏnvesteerde kapitaal vaak niet vervroegd opgenomen kan worden. Wanneer dit wel het geval is gaat dit in de meeste gevallen gepaard met een (hoge) opnamekost en / of een volledig verlies van de eventueel reeds behaalde rente.

Waarom een levensverzekering voor mezelf afsluiten?

De reden om een levensverzekering af te sluiten kan verschillen van persoon tot persoon. In de meeste gevallen wordt er bij een levensverzekering voor de verzekeringnemer zelf voor een dergelijke verzekering gekozen omdat deze het risico niet wil nemen op latere leeftijd volledig zelf op te moeten draaien voor alle kosten. Vaak is een pensioen (voor bijvoorbeeld zelfstandigen) ontoereikend en dan biedt een bedrag uit een levensverzekering een mooie uitkomst.

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald dient er echter wel rekening mee gehouden te worden dat het kapitaal pas opgenomen kan worden vanaf een bepaald ogenblik. In de meeste gevallen is dit wanneer de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Met een levensverzekering bent u dus in principe gerust dat u op uw oude dag een leuke extra kunt verwachten, al dient u er wel rekening mee te houden dat u aan de periodieke betalingsverplichtingen zult moeten kunnen blijven voldoen. Zoals eerder gesteld is het in bepaalde gevallen wel mogelijk om het kapitaal van een levensverzekering vervroegd op te nemen, maar dan heeft u al die jaren eigenlijk gespaard voor niks. Probeer dit dus koste wat het koste te vermijden.

Een levensverzekering met een uitkering bij overlijden

Een levensverzekering waarbij de uitkering pas plaatsvindt wanneer de verzekeringnemer is komen te overlijden lijkt op het eerste zicht een beetje dubieus. Waarom zou iemand namelijk een verzekering afsluiten en periodieke betalingen uitvoeren als hij er nooit zelf de vruchten van kan plukken? Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verzekeringnemer ervoor wil zorgen dat nabestaanden niets te kort komen. Een man kan dit bijvoorbeeld regelen voor zijn vrouw en kind.

Op deze manier zorgt hij er eigenlijk in z'n eentje voor dat ook na zijn dood zijn gezin op een comfortabele manier verder kan leven. Er zijn verschillende vormen van dergelijke levensverzekeringen waarbij de bekendste een eenmalige uitkering doet bij overlijden voor een bepaalde datum. De nabestaanden krijgen dan eenmalig een vaak aanzienlijk bedrag. De levenslang bij overlijden verzekering is een variant hierop en keert hoe dan ook uit wanneer de verzekeringnemer komt te overlijden, eender wanneer. Dergelijke verzekeringen worden ook wel eens uitvaartverzekeringen of successieverzekeringen genoemd.

Een laatste variant is de risicokapitaalverzekering op vaste termijn. Dit is in principe de minst populaire vorm van levensverzekering. In de overeenkomst wordt namelijk opgenomen dat een uitkering bij overlijden pas zal plaatsvinden op een specifieke datum. Stel dat de verzekeringnemer komt te overlijden op 1 januari 2022 en de datum van uitkering werd in de overeenkomst vastgelegd op 30 december 2025, dan dienen de nabestaanden met andere woorden nog drie jaar te wachten alvorens men de uitkering ook daadwerkelijk zal krijgen.

Levensverzekering