background-image

Marketing theorie

Marketing theorie is erg breed. Er zijn verschillende theorieën die je kunt toepassen als bedrijf of marketingafdeling om je positie ten opzichte van je concurrentie te versterken. Iedere theorie heeft een eigen waarde. Welke marketing theorie voor jouw bedrijf praktisch of nuttig is, hangt af van je sector en doelgroep. Een bedrijf dat producten wil verkopen aan consumenten richt zich met de marketing natuurlijk op andere dingen dan een dienstverlenend bedrijf dat diensten aanbiedt aan bedrijven of organisaties. Daarom werkt niet elke marketing theorie even goed op ieder bedrijf.

De zeven P's

Een marketing theorie die wel door de meeste bedrijven toegepast kan worden is de 7Ps. Ooit begon deze theorie met vier P's, maar inmiddels zijn de aspecten uitgebreid. Iedere P staat voor een onderdeel van je bedrijf en marketing waar je over na kunt of moet denken. Door goed te weten wat je P's inhouden, kun je je strategie beter bepalen en zorg je voor een sterkere marketingpositie. En dat moet natuurlijk meer bedrijfssucces opleveren. De P's zijn in de theorie Engels, maar vertalen veelal goed naar het Nederlands.

Product en prijs

Aan de basis liggen de vier P's van product, prijs, personeel en plaats. Je bedrijf of onderneming begint natuurlijk bij wat je aanbiedt. Dus je product. Dit kan ook evengoed een dienst zijn. Dit moet je helder hebben om je positie en strategie te bepalen en te kunnen versterken. En ieder product en elke dienst heeft een prijs. Het is voor je marketingmix, de 7p's, van belang om een prijs te bepalen die logisch is. Dus waar je consument voor wil betalen, maar die je ook winst oplevert.

Personeel en plaats

Het personeel kan bestaan uit een uitgebreid netwerk van mensen en afdelingen, maar kan zich ook beperken tot jouzelf als ondernemer. Dit moet helder zijn, zodat je weet waar je mogelijkheden, maar ook je onmogelijkheden liggen. Hetzelfde geldt voor de plaats van je bedrijf. Ben je afhankelijk van waar je kantoor is of juist flexibel omdat je digitaal te werk kunt gaan? Ben je beperkt tot je directe omgeving, of ben je juist bezig met internationale werkzaamheden? Dat soort dingen horen bij de P van plaats.

Promotie & presentatie

Promotie en presentatie beginnen allebei met een P, maar in dit geval worden deze samen als één aspect gezien. Het hangt hier natuurlijk af van je soort bedrijf. Soms moet je je product promoten via advertenties. Dit kan offline zijn op posters bijvoorbeeld, maar ook online via social media advertenties. Presentatie kan weer van doen hebben met de pitch die je geeft bij bedrijven om je diensten aan te bieden. Het kan ook nog om een product gaan. Presentatie is daarnaast ook de presentatie van je bedrijf via social media pagina's bijvoorbeeld.

Fysieke distributie en proces

Fysieke distributie is één van de P's die niet vertaalt naar het Nederlands. In het Engels gaat het natuurlijk om physical distribution, wat wel met een P begint. Dit gaat met name over hoe je je product bij je consument brengt. Welke kanalen zijn daarvoor nodig en hoe werkt het distribueren? Dit is het logistieke onderdeel van je proces. Proces is de laatste P in de marketingmix. Met proces wordt de gang van zaken bedoeld. Welke regelmaat en routine er in je werk en in je bedrijf zitten bijvoorbeeld. Hier is geen goed of fout in, omdat hier ook de mogelijkheden en onmogelijkheden erg afhankelijk zijn van wat je aanbiedt.

Marketing theorie