background-image

PKV Muntendam 90 jaar

Voor het oprichten van een vereniging is er altijd wel een die het voortouw neemt en gelijkgestemden enthousiast weet te maken. Als die zijn gevonden moet dat op een breder vlak uitgedragen worden. Mensen die kippen of konijnen houden moeten worden benaderd. Zo ging dat ook in Muntendam. Dat leidde ertoe dat op 17 februari 1926 de oprichtingsvergadering werd belegd.
In tegenstelling tot verenigingen die in de oorlogsjaren werden opgericht, -met als hoofddoel het houden van konijnen-, waren het in Muntendam voornamelijk kippenfokkers die dit initiatief namen. Dit vanwege het verzenden van eieren naar de markt. Konijnenfokkers sloten zich later aan, vooral na de oorlogsjaren om in de behoefte aan vlees te voorzien. Aanvankelijk waren het vooral mensen uit Muntendam en directe omgeving die zich als lid aansloten, thans bevinden zich die in een ruimer gebied. Hoewel er in de naoorlogse jaren een kentering ontstond heeft men het hoofd koel gehouden. Inmiddels is de vereniging al heel lang een begrip, niet alleen in het noordelijke deel van ons land, maar ook daarbuiten.

Enkele activiteiten

Een jongdierenkeuring vormt een vast onderdeel en als vaststaande datum geldt de tweede vrijdagavond in september. De groep veren worden in kooien geplaatst en de konijnen worden 'uit de kist' gekeurd. Als plaats van handeling geldt de sporthal De Menterne. De laatste zaterdag van september wordt in dezelfde locatie de provinciale jongdierencompetitie gehouden waar elke Groningse vereniging met 8 of 9 dieren per diergroep aan deel kan nemen. Daarbij gaat het alleen om konijnen, hoenders en dwerghoenders. PKV Muntendam heeft dan wel niet de organisatie, maar draagt daar wel op velerlei wijze haar steentje aan bij.

De Zomermarkt

Op de heel veel publiek trekkende zomermarkt in Muntendam ontbreekt de vereniging nimmer. In meer dan 100 bananendozen wordt getracht allerhande spullen aan de man te brengen. Je houdt het niet voor mogelijk wat er zoal aanwezig is. Boeken, speelgoed, tassen, cd's. noem maar op, alles per onderwerp gesorteerd. Natuurlijk ontbreekt ook een stand niet om de vereniging en de hobby in het algemeen te promoten. Overtollige dieren kunnen door leden te koop worden aangeboden. Al met al levert dit voor de vereniging weer een leuk bedragje op. Eerder werd ook meegewerkt aan zogenaamde landbouwdagen, maar door de strenge regelgeving ten opzicht van onder meer schapen en geiten is dit evenement de nek omgedraaid.

Gezamenlijke fokkersdag

Jaarlijks wordt er een fokkersdag georganiseerd in samenwerking met WPKC Winschoten en PKV Fivelingo Appingedam. Hierbij moet gedacht worden aan lezingen, workshops en hokbezoeken. Daaraan nemen steeds rond de 40 fokkers deel. Dat de deelnemers gelijkgestemden zijn, behoeft geen betoog. Het is naast een praktische, een zeer gezellige dag.

De tentoonstelling in De Menterne

Toen 44 jaar geleden De Menterne op het punt stond geopend te worden waren het aanvankelijk de plaatselijke voetbalvereniging en PKV Muntendam die daar gebruik van maakten. Dit is voor PKV voor een groot deel te danken aan de inzet van Barto Abee. De PKV is nog altijd vaste gebruiker.
Tijdens de herfstvakantie wordt door de vereniging een openshow gehouden. Voor de 44e keer vindt dit hier plaats. Een prachtige locatie waar de laatste jaren rond 650 dieren ongetopt gehuisvest kunnen worden. Natuurlijk kende deze show in de topjaren veel meer dieren, waarbij alles getopt stond. Nu zijn de paden mooi ruim, waardoor de dieren goed bekeken kunnen worden. De verscheidenheid aan rassen en kleurslagen is groot, het bezoek kan daar in ruime mate kennis mee maken. Zowel de pers als regionale tv en radio maken veel reclame voor de show.
Dit stimuleert het bezoek aan de show. De jubileumshow en volgende shows onder de naam 'Midden-Groningenshow' te houden. Dus voor de show een nieuwe naam van een oude vereniging.

PKV Muntendam 90 jaar

PKV Muntendam, 90 jaar oud, maar jong van geest. Een enthousiast bestuur met leden die niets nalaten dat enthousiasme te ondersteunen.

Website

Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van de PKV-leden redelijk hoog is gaat de vereniging wel met de tijd mee. Sinds een aantal jaren is alle informatie ook via de eigen website te vinden en de website toont ook altijd actuele informatie, iets wat bij veel websites ontbreekt.
Op de website zijn ook de verschillende rassen te zien die de leden houden. En gelukkig zijn er ook jongere fokkers toegetreden tot de vereniging zodat het voortbestaan verzekerd is. Op naar de 100 jaar PKV Muntendam.

PKV Muntendam 90 jaar