background-image

Rente Krediet

Een rente krediet is een krediet dat afwijkt van de standaard voorwaarden die in de meeste gevallen gepaard gaan met het afsluiten van een krediet. U dient bij een rente krediet namelijk geen verplichte maandelijks aflossing te doen. In de overeenkomst zal vermeld staan dat u alleen maandelijks een bepaalde hoeveelheid rente op de geleende som zal moeten betalen en dat voor zolang de lening lopende is. Het is dan ook met andere woorden mogelijk om een rente krediet aan te gaan voor een zeer lange periode. U hebt geen vaste looptijd en kunt dus in alle rust het geleende geld investeren. Van zodra uw investering voldoende heeft opgebracht of u voldoende heeft terugverdiend, kunt u beginnen met het aflossen van de lening zelf.

In Nederland heeft de wetgeving het zo voorzien dat iedereen tussen de leeftijd van 18 en 70 jaar in aanmerking kan komen voor een rente krediet. U dient echter wel nog aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen, mede omdat het toch een bijzonder flexibel krediet betreft. De belangrijkste voorwaarde (waar eigenlijk ook het al dan niet toekennen van het krediet op wordt gebaseerd) is uw maandelijks inkomen. Deze moet voldoende toereikend zijn en mag bijgevolg in geen geval bestaan uit een uitkering van de sociale dienst of de WW.

De flexibiliteit van een rente krediet brengt een aanzienlijke hoeveelheid voordelen met zich mee, maar toch dienen deze te worden afgewogen tegenover de nadelen. Een krediet dat zo flexibel is als een rente krediet vraagt immers om de grootste waakzaamheid, want zonder dat u het zelf beseft zult u na een bepaalde termijn een aanzienlijk bedrag aan rente hebben betaald. Vooral voor wie snel op zoek is naar extra kapitaal is een rente krediet echter een aan bijzonder mooie oplossing.

Voordelen van een rente krediet

Er zijn enkele belangrijke voordelen verbonden aan het afsluiten van een rente krediet. Als eerste dient u zoals eerder reeds aangegeven geen verplichte maandelijkse afbetaling te doen. U betaalt enkel en alleen de berekende rente op de lening, wat er voor zorgt dat u slechts een bijzonder klein bedrag maandelijks dient op te hoesten. Een ander belangrijk voordeel is de looptijd van een rente krediet, of beter gezegd het niet aanwezig zijn van een looptijd. Een rente krediet wordt namelijk in de meeste gevallen steeds afgesloten voor onbepaalde duur. U hebt dus met andere woorden alle tijd van de wereld om de lening af te betalen.

Mensen kiezen vooral voor een rente krediet in een situatie waarin men snel op zoek is naar extra kapitaal zonder dat ze meteen moeten beginnen met een deel van het geleende bedrag direct terug af te lossen. Dit geeft ze de tijd om te investeren in de toekomst. De enige valkuil is dat men zich maar wat graag blind staart op de flexibele voorwaarden die aan een rente krediet verbonden zijn zonder daarbij nog oog te hebben voor de toch ook aanzienlijke nadelen.

Nadelen van een rente krediet

Hoe mooi de voorwaarden van een rente krediet ook zijn, er dient in ieder geval even stil gestaan te worden bij de gevaren die een dergelijk krediet met zich mee brengt. Als eerste klopt het inderdaad dat de maandelijkse kost onder de vorm van rente die betaald dient te worden aanzienlijk laag ligt, maar de rente bij een rente krediet ligt doorgaans wel aanzienlijk hoger dan bij bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u na enkele jaren rente betaald te hebben nog steeds het volledige geleende bedrag dient af te betalen.

Dat brengt ons dan ook meteen bij het tweede nadeel dat verbonden is aan een rente krediet. Hoe fijn het ook mag zijn dat u alle tijd van de wereld heeft om uw krediet af te kunnen lossen, vroeg of laat zult u toch het volledige bedrag moeten ophoesten. Het loont daarom de moeite om in een voor u financieel sterkere periode toch te beginnen met het aflossen van het krediet, want u weet maar nooit wat de toekomst nog in petto heeft. Zonder dat veel mensen het doorhebben blijven ze jaar na jaar zitten met de hoge rentekosten terwijl men op het einde van de rit niet meer in staat is om aan hun betalingsverplichting te voldoen en dan gaan de poppen natuurlijk aan het dansen.

Rente Krediet