background-image

Waarom is strategische planning belangrijk

Strategische planning is belangrijk voor een organisatie omdat het een gevoel van richting geeft en meetbare doelen schetst. Strategische planning is een hulpmiddel dat nuttig is voor het begeleiden van dagelijkse beslissingen en ook voor het evalueren van voortgang en veranderende benaderingen bij het vooruitgaan. Om het meeste uit strategische planning te halen, moet jouw bedrijf goed nadenken over de strategische doelstellingen die het schetst, en deze doelen vervolgens ondersteunen met realistische, grondig onderzochte, kwantificeerbare benchmarks voor het evalueren van resultaten.

De missie

Strategische planning begint met het definiëren van een bedrijfsmissie. Een missie is belangrijk voor een organisatie omdat het overkoepelende idee synthetiseert en destilleert dat de praktische strategieën met elkaar verbindt, waardoor management en werknemers de details van hun acties en beslissingen kunnen afstemmen op een duidelijk gedefinieerde visie en richting. Definieer jouw strategische missie op een manier die breed genoeg is om zowel management als werknemers te begeleiden, en smal genoeg om hun inspanningen te concentreren. Vandaar dat de strategie erg cruciaal is. Meetbare doelen stellen specifieke, concrete doelen, uitgedrukt in hoeveelheden en tijdlijnen. Meetbare doelen zijn belangrijk voor een organisatie omdat ze managers en medewerkers in staat stellen de voortgang te evalueren en ontwikkelingen te versnellen. Een strategie moet je als een fundering zien van het succes van een bepaald bedrijf.

Vooruitgang evalueren

Strategische doelstellingen zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op de beste informatie die je op dat moment hebt en jouw meest realistische inschattingen van wat jouw bedrijf kan bereiken. Organisaties profiteren ook van het inbouwen van een fase in het strategische planningsproces waarbij doelen en voortgang na verloop van tijd worden geëvalueerd in het licht van het succes van het bedrijf bij het bereiken van deze doelen en ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan. Als je bijvoorbeeld van plan bent om jouw ijzerhandel bedrijf in een bepaald jaar met 20 procent te laten groeien, maar een geduchte concurrent opent een supermarkt verderop, dan zul je waarschijnlijk jouw doelstellingen opnieuw definiëren en de voortgang evalueren in termen van behoud van marktaandeel. Het proces van strategische planning kan net zo belangrijk zijn voor een organisatie als de resultaten. Strategische planning kan een bijzonder waardevol proces zijn wanneer medewerkers in alle afdelingen en op alle verantwoordelijkheidsniveaus nadenken over hoe hun activiteiten en verantwoordelijkheden in het grotere geheel passen, en over hun mogelijke bijdragen. Wil jij jouw producten lanceren en daarvoor een goede merkstrategie bedenken? OMD Branding wilt je graag verder van dienst zijn!

Waarom is strategische planning belangrijk