background-image

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging zorgt ervoor dat je veilig kunt werken op hoogtes en voorkomt dat je valt. Denk hierbij aan werkzaamheden op het dak zoals het plaatsen van zonnepanelen of dakrenovaties. Wanneer je op een hoogte van 2,5 werkt, moet je voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit om veilig te werken. Toch zijn er situaties waarbij ook op lagere hoogtes ongelukken gebeuren. Neem dus de hoogte niet als uitgangspunt.

Soorten valbeveiliging

Er zijn vier soorten valbeveiliging. Je kan gebruik maken van permanente valbeveiliging door het plaatsen van dakrandbeveiliging. Indien je tijdelijke valbeveiliging nodig hebt, kun je gebruik maken van een anker waaraan je de vallijn vastmaakt. Een derde beveiliging is de collectieve valbeveiliging. Deze beveiliging zorgt ervoor dat je het valgevaar wegneemt door middel van één methode zoals het plaatsen van een hek of borstwering. Ten slotte is er de individuele valbeveiliging. Deze beveiliging is gericht om één persoon te beschermen tegen valgevaar.

Waar moet valbeveiliging aan voldoen?

Als je gebruik maakt van valbeveiliging dienen de lijnen en harnassen te voldoen aan persoonlijke beschermingsmiddelen wetgeving. Er is geen verplichte controle voor bouwproducten, omdat deze onderdelen vastzitten aan het gebouw.

Hoe werkt een valbeveiligingssysteem?

Als eerste dien je bij het dak te komen via bijvoorbeeld het dakluik of met een ladder. Vervolgens kun je je meteen aanhaken aan de nok via een koppeltouwsysteem, zodat het klimtouw naar de nok wordt gebracht en bevestigd aan het systeem. Doordat je op het hoogste punt vastgemaakt wordt, is het valgevaar minimaal. Je kan niet vallen, omdat je naar het dakvlak wordt toegetrokken.

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid op het dak?

Alle medewerkers die betrokken zijn bij bouw en het onderhoud van het gebouw zijn medeverantwoordelijk voor dakveiligheid. Bij het ontwerp van het gebouw neemt de architect de veiligheidspunten mee. Vervolgens zorgt de aannemer bij de bouw dat het gebouw veilig en onderhoudbaar is. Ook als een dakdekker werkzaamheden uitvoert is ook zijn werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid op het dak.

Wat is valbeveiliging?