background-image
Header DeBesteGids.nl/zonnepanelen

Vermogen zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in staat om een aanzienlijke hoeveelheid energie te produceren. Helaas is het wel zo dat het vermogen van zonnepanelen wordt bepaald door verschillende factoren. Hierbij hebben we het dan niet zozeer over de factoren die de opbrengst beÏnvloeden zoals de hellingshoek waaronder de panelen geplaatst werden, de oriëntatie, etc., maar enkel en alleen over het standaard vermogen. Dat vermogen is echter allesbepalend voor de opbrengst van uw zonnepaneel, want u kunt honderd zonnepanelen op uw dak leggen, maar als ze allemaal beschikken over een matig vermogen bent u er niet echt mee geholpen.

Kwaliteit van zonnecellen en zonnecollectoren

Ontzettend belangrijk voor het vermogen van uw zonnepaneel is de kwaliteit van de zonnecellen en zonnecollectoren. Het probleem daarbij is natuurlijk dat u vaak niet de mogelijkheid heeft om na te gaan welke zonnecellen er in welke zonnepanelen worden gebruikt. U dient hiervoor dan ook doorgaans af te gaan op de informatie welke u krijgt van het bedrijf dat de zonnepanelen zal komen plaatsen. Over het algemeen kunnen we u enkel als tip geven dat echt goedkope zonnepanelen in de meeste gevallen voorzien worden van zonnecellen die een matig rendement opleveren. Het is immers zo dat, hoe meer rendement een zonnecel oplevert, hoe duurder deze is in aankoop. Wanneer u dan een zonnepaneel aan kunt kopen voor de helft van de prijs in vergelijking met andere aanbieders moet er reeds een belletje gaan rinkelen. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat hoe duurder een zonnepaneel is, hoe groter het rendement zou moeten zijn.

Vergelijk installaties bij verschillende aanbieders!

Omwille van bovenstaande reden doet u er goed aan om vooraleer u overgaat tot de aankoop van zonnepanelen eerst de verschillende installaties en vooral ook aanbieders met elkaar te vergelijken. Hou er wel rekening mee dat u de installatie laat plaatsen door een erkende aanbieder, anders kan dat eventueel in de toekomst problemen opleveren. Na het lezen van bovenstaand stukje zult u waarschijnlijk concluderen dat een zonnepaneel veel geld moet kosten. Ook dat is natuurlijk niet per definitie zo. Er zijn verschillende installaties op de markt die elk over hun eigen unieke vermogen beschikken. Hoe hoger het vermogen, hoe duurder in de installatie, maar ook hoe langer de garantieperiode doorgaans is. Dat brengt ons meteen bij het laatste punt van dit artikel, namelijk de vermogensgarantie!

Garantie op het vermogen

De meeste bedrijven die zonnepanelen installeren bieden hun klanten een bepaalde garantie op het zogenaamde piekvermogen. Het probleem is natuurlijk dat, hoe lager het piekvermogen van een bepaalde installatie is, hoe lager ook de garantie is. Daarbij moet u er ook rekening mee houden dat de garantieperiode op het vermogen eveneens afhankelijk is van bedrijf tot bedrijf. Kiest u voor een basisinstallatie, dan zal de garantie op het vermogen vaak beperkt worden tot een duurtijd van ongeveer tien jaar. Kiest u echter voor een uitgebreidere en dus ook duurdere installatie, dan kan het zijn dat de garantie op het vermogen zomaar wordt uitgebreid tot vijftien, twintig of vijfentwintig jaar.

Vermogen zonnepanelen