background-image

Zorgverzekering zonder eigen risico

Elke inwoner van Nederland en iedereen die in dit land werkzaam is dient per definitie verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Vanaf de leeftijd van 18 jaar geldt er bovendien ook een verplicht eigen risico. Het betreft hier het bedrag dat je in eerste instantie zelf moet betalen vooraleer de zorgverzekeraar tussenkomst kan bieden in jouw zorgkosten. Toch is er een uitzondering. Voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en dus zijn meeverzekerd in de polis van één van de ouders geldt namelijk geen eigen risico.

Standaard eigen risico bij zorgverzekering

Omdat de zorgverzekering (althans de basisverzekering) een in Nederland verplichte verzekering is dient er eveneens rekening te worden gehouden met een verplicht eigen risico. Het betreft hier een bedrag welke per jaar wordt vastgesteld en op Prinsjesdag wordt aangekondigd. Voor het jaar 2017 geldt een eigen risico van 385 euro. Inmiddels is reeds bekend dat voor het komende jaar 2018 het eigen risico voor de basisverzekering niet zal worden verhoogd. Dit betekent dat ze voor het derde jaar op rij gelijk blijft. Bedoeling is om op lange termijn de hoogte van het eigen risico mee te laten bewegen met de evolutie van de kostprijs van de zorg. Wanneer we er de geschiedenistabel bijnemen lijkt dat inderdaad correct te zijn.

Het standaard eigen risico dat van toepassing is op de basisverzekering is door de jaren heen dan ook sterk geëvolueerd. Voor het jaar 2008 was er bijvoorbeeld nog een eigen risico van toepassing van 150 euro. Vanaf dat ogenblik kon er een jaarlijkse stijging worden vastgesteld. Voor het jaar 2009 steeg het eigen risico naar 155 om in 2010 te stijgen naar 160. Een zeer grote stijging kon worden vastgesteld tussen 2012 en 2013. Het eigen risico schoot dan namelijk omhoog van 220 naar 350 euro. Naarmate de zorgkosten verder zullen toenemen zal dat dus eveneens gelden voor de hoogte van het eigen risico.

Zorgverzekering zonder eigen risico voor volwassenen? Niet mogelik

Bovenstaande brengt ons bij de hamvraag van dit artikel, namelijk of het mogelijk is om een zorgverzekering zonder eigen risico af te sluiten. Voor kinderen is dat standaard het geval, maar voor volwassenen is dat niet mogelijk. De reden hiervoor is ook niet zo ver te zoeken. Mocht een zorgverzekeraar het wel mogelijk maken om een zorgverzekering aan te bieden die vrij is van eigen risico zou dat als gevolg hebben dat de premie zo hoog zou komen te liggen dat ze nauwelijks nog betaalbaar kan worden genoemd. Dit is wellicht ook één van de redenen waarom de Nederlandse overheid er voor heeft gekozen om een verplicht eigen risico in te voeren.

Besparen op de zorgverzekering door een hoger eigen risico

Veel mensen stellen zich tot slot ook de omgekeerde vraag. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de hoogte van de zorgpremie naar omhoog aan te passen zodat er een minder dure premie dient te worden betaald? Dat kan. Voor gezonde, jonge mensen is dit zelfs aan te raden. Zij kunnen door te kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico namelijk heel wat geld besparen op de periodieke verzekeringspremie. Uiteraard moet je als verzekeringnemer op dit vlak altijd voor jezelf uitmaken wat nu financieel het interessantst is.

Zorgverzekering zonder eigen risico