background-image
Header DeBesteGids.nl/zonnepanelen

Schaduw zonnepanelen

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een systeem dat werkt op zonne-energie is het als vanzelfsprekend zeer belangrijk dat er zoveel mogelijk zonlicht wordt opgevangen. Zeker bij fotovoltaÏsche zonnepanelen is het daarom uitermate belangrijk om de inval van schaduw op uw panelen zoveel mogelijk te beperken. Ook bij zonnecollectoren is dat natuurlijk het geval, maar de impact van schaduw is er veel minder groot dan bij fotovoltaÏsche zonnepanelen. Hou er bij het plaatsen van uw zonnepanelen dus in ieder geval steeds rekening mee dat ze zo weinig mogelijk of in ieder geval zo kort mogelijk in de schaduw liggen.

Hoe schaduw zoveel mogelijk beperken?

In principe kunt u vooraleer u zonnepanelen plaatst reeds weten hoe groot de impact van de schaduw op uw zonnepanelen zal zijn. Hierbij dient u rekening te houden met verschillende factoren uit de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere daken, maar ook aan bomen. Zorg er in ieder geval voor dat uw zonnepanelen indien mogelijk geplaatst worden onder een ideale hellingshoek van 36 graden. We hoeven u daarnaast ook niet te zeggen dat u er goed aan doet om uw zonnepanelen op het zuiden te richten. Probeer ook niet perse gebruik te willen maken van zonnepanelen wanneer de locatie van uw woning het gebruik er van bemoeilijkt of zelfs helemaal onmogelijk maakt. Heel wat mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak terwijl ze weten dat ze nooit een optimaal rendement kunnen behalen. In dat geval kunnen we gerust besluiten door te zeggen dat de investering zijn rendement waarschijnlijk nooit zal waarmaken.

Het effect van schaduw op de opbrengst van fotovoltaÏsche zonnepanelen

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangehaald is de schaduw vooral een grote vijand voor fotovoltaÏsche zonnepanelen. De gewone zonnecollectoren kunnen er ergens nog wel mee omgaan omdat de geproduceerde warmte door een extra installatie pas wordt omgezet in energie. Toch is het natuurlijk ook bij zonnecollectoren wel zo dat, hoe vaker de panelen in de schaduw komen te liggen, hoe minder rendement ze geven. Bij fotovoltaÏsche zonnepanelen is het echter nog veel erger. Daar wordt het rendement van de panelen immers bepaald aan de hand van de zwakste schakel. Het zonnepaneel met het laagste rendement zal er dan ook met andere woorden voor zorgen dat ook het rendement van de andere panelen omlaag wordt getrokken. We kunnen dit heel eenvoudig voorstellen met behulp van een tuinslang. Wanneer u een tuinslang heeft met een lengte van bijvoorbeeld 5 meter en u halverwege de slang een beetje dichtknijpt zal dat een invloed hebben op de hoeveelheid water die er aan het einde van de slang uit wordt geperst. We hoeven u dus niet meer te vertellen dat het absoluut noodzakelijk is om schaduw op uw zonnepanelen zoveel mogelijk te beperken

Schaduw zonnepanelen