background-image
Header DeBesteGids.nl/zonnepanelen

Werking zonnepanelen

Voordat we u de werking van zonnepanelen gaan uitleggen is het belangrijk om te weten dat er twee verschillende type zonnepanelen bestaan. In eerste instantie zijn er bijvoorbeeld de zogenaamde zonnecollectoren, maar daarnaast zijn er ook nog de fotovoltaÏsche panelen. Beide zonnepanelen mogen dan min of meer dezelfde functie en uitstraling hebben, het achterliggende systeem verschilt wel degelijk. In dit artikel proberen we u in ieder geval op zo'n duidelijk mogelijke manier uit te leggen wat de werking is van deze twee verschillende soorten zonnepanelen.

De werking van zonnecollectoren

Zonnecollectoren zijn zonnepanelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een bepaalde vloeistof welke door het opvangen van de zonnestralen kan worden opgewarmd. De zonnestralen worden natuurlijk niet rechtstreeks door de vloeistof zelf opgevangen, maar wel door het glas waaruit de zonnepanelen bestaan. Van zodra de warmte is opgevangen wordt diezelfde warmte afgegeven aan een leiding waardoor vloeistof loopt. Op die manier wordt de vloeistof opgewarmd en kan hij gebruikt worden voor diverse doeleinden. Dat is meteen het grote voordeel aan zonnecollectoren. De warme vloeistof kan immers gebruikt worden voor bijvoorbeeld de opwarming van het water van een zwembad, maar kan evengoed gebruikt worden als basis voor de opwekking van bijvoorbeeld energie door een extra installatie. Op dat vlak zouden we eigenlijk gerust kunnen stellen dat op vlak van veelzijdigheid de zonnecollectoren het winnen van de fotovoltaÏsche panelen. Daar staat dan helaas wel tegenover dat gebruikmaken van zonnecollectoren doorgaans duurder is dan fotovoltaÏsche panelen net omdat er nog een extra installatie nodig is om eventueel energie op te wekken.

De werking van fotovoltaÏsche panelen

Bekender zijn echter de zogenaamde fotovoltaÏsche panelen. Deze panelen hebben als functie het direct produceren van stroom en dat dus in tegenstelling tot bij de zonnecollectoren waar er nog een extra installatie dient bijgeplaatst te worden om dit te kunnen realiseren. Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald verschillen de fotovoltaÏsche panelen op vlak van uitzicht nauwelijks met het uitzicht van zonnecollectoren. Het achterliggende systeem is echter helemaal anders. fotovoltaÏsche panelen maken gebruik van twee zogenaamde siliciumplaten. Deze platen zijn in staat om de door de zon opgevangen warmte meteen om te zetten in energie. Deze energie kan dan vervolgens rechtstreeks worden verdeeld doorheen de woning. U kunt er zoals u waarschijnlijk wel weet echter ook voor kiezen om de geproduceerde energie terug te leveren aan het stroomnet. U kunt hiervoor met uw energieleverancier een contract afsluiten welke aangeeft hoeveel u terug kunt leveren en vooral welk voordeel u daarvoor in de plaats krijgt.

Werking zonnepanelen