background-image

CAO voor kappers

Na 4 jaar is de kappers CAO eindelijk weer terug. Op 12 februari 2008 heeft CNV Kappers hierover een resultaat bereikt na maanden onderhandelen met Anko, de werkgeversorganisatie. 25.000 kappers zijn nu bij de CAO aangesloten, nadat de kappers de laatste 4 jaar dus zonder cao zaten en er dus ook geen branche gerichte loonsverhogingen konden plaatsvinden.

Loon en opleidingen voor kappers

Deze nieuwe kappers CAO geldt 18 maanden en gedurende die maanden zal er een loonsverhoging van 8% plaatsvinden. 4% gaat in per 1 maart 2008 en de overige 4% gaat vanaf 1 januari 2009 in. De CAO loopt nu van januari 2008 tot juli 2009. Een andere duidelijke afspraak die in de nieuwe kappers CAO gemaakt is betreft de opleidingen. Eén keer per jaar krijgen de kappers een bedrag van € 200,00 om nieuwe opleidingen te volgen waardoor ze nieuwe dingen kunnen leren en een stuk beter in het vak worden.

Er zal ook een soort van paspoort voor kappers komen waarin alle gevolgde opleidingen en cursussen zullen komen te staan en dit kan een kapper bij bijvoorbeeld sollicitaties gebruiken. Zo kan een eventuele nieuwe werkgever zien welke opleidingen en cursussen de kapper gevolgd heeft en in welk onderdeel de kapper eventueel een specialisme heeft.

Kappers CAO in geval van arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan arbeidsongeschikt worden door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Het is belangrijk te weten waar je dan aan toe bent en zeker wat er eventueel op het gebied van je inkomsten zal veranderen. Gedurende de eerste twee jaar dat een kapper arbeidsongeschikt raakt, zal de kapper gewoon doorbetaald krijgen. Werknemers dienen wel mee te werken aan eventuele reïntegratieprojecten. Is er binnen die twee jaar niets aan die situatie veranderd en is de kapper niet in staat om nog hetzelfde werk als voorheen te doen, dan zal er opnieuw een keuring plaatsvinden.

De kapper kan dan geheel of gedeeltelijk afgekeurd worden. Wordt de kapper geheel afgekeurd, dan krijgt hij van het UWV een uitkering die voor die specifieke situatie vastgesteld wordt. Wordt een kapper gedeeltelijk afgekeurd, dan zal er bekeken worden voor hoeveel procent de kapper nog hetzelfde of ander werk kan doen. Voor het percentage dat de kapper is afgekeurd, ontvangt hij of zij een uitkering en ook deze wordt verstrekt door het UWV. Het dagvenster waarin een kapper werkt zal worden verruimd. Zo zal de dag voortaan lopen van 07.00 - 21.00 uur en is er binnen die uren geen sprake van speciale uren. Kappers kunnen in diensten worden ingepland.

Twee CAO's voor kappers

Naast CNV Kappers is er ook nog een andere werknemersorganisatie genaamd Fusion. Deze werkt voor medewerkers van onder andere Team Kapsalon en Cosmo en heeft ongeveer 2500 werknemers onder zich. Fusion haakte op het allerlaatste moment af voor de nieuwe CAO. Doordat Fusion afhaakte, bestaan er nu twee kappers CAO's. Er wordt volop geprobeerd om na het eindigen van deze CAO in 2009, beide CAO's samen te voegen zodat alle kappers dezelfde CAO regeling hebben. Wellicht zullen er dan weer regels veranderd en aangepast moeten worden, voordat iedereen weer hiermee akkoord is gegaan.

CAO voor kappers